Trang chủ Site Map
A.  ABOUT US/ VỀ CÔNG TY:
     B. FABRIC/ VẢI:
B.1. OUTDOOR  FABRICS/ VẢI NGOẠI THẤT:
 B.1.1. DURASLING: ( Taiwanese Textilen)/ VẢI LƯỚI DURASLING ( Textilen Đài Loan)
 • Single Yarn/ Sợi đơn.
 • Double Yarn/ Sợi đôi.
 • Mix yarn/ Sợi pha.
 • Others / khác
          B.1.2.TEXSILK ( Olefin- Made in  Spain)/ Vải  Olefin của Tây Ban Nha.
 • MONO COLOR/ VẢI MÀU TRƠN.
+ Uni collection
+ Sahara collection
+ Artic collection
+ Florida collection
+ Marine collection
 • STRIPE COLOR/ VẢI SỢI.
+ Rimini collection
+ Torino collection
+ Niza collection
+ Riga collection
+ Konstanz collection
+ Stripes collection
+ Natal collection
 • SEMAI collection
 • BALTIC collection
 • AMAI collection
B.1.3. PHIFER FABRIC ( USA)/ VẢI LƯỚI PHIFER:
 • Phifetex
 • Phifertex Plus
 • Designed Fabric
 • Geobella
 • Others …
B.1.4. COTTON FABRIC/ VẢI COTTON:
 • Printing canvas/ Cotton in.
 • Mono canvas/ Cotton trơn.
 • Madras Textile ( Made in India)/ Vải dệt Madras ( Ấn Độ).
B.1.5. OTHERS/ KHÁC:
 • Anti -slip fabric/ Vải không dệt.
 • PVC Fabric/ Vải PVC
 • Batyline – ( Made in Franee)/ Vải lưới Batyline   ( Pháp)
 • Others/ Khác.
     B.2. INDOOR FABRIC/ VẢI NỘI THẤT:
-     SOFA  CUSHION FABRIC/ VẢI LÀM SOFA NỆM GHẾ.
-     CURTAIN FABRIC / VẢI LÀM MÀN CỬA
C.SUN SHADING SOLUTION/ GIẢI PHÁP CHE NẮNG TOÀN DIỆN:
C.1. PARASOL & GAZEBO/ DÙ CHE VÀ NHÀ BẠT:
     -  Rounded parasol / Dù tròn
     - Square & Rectangular parasol / Dù vuông & chữ nhật.
     - Rotate parasol / Dù xoay.
     - Gazebo / Nhà bạt
C.2. PAVILION / LỀU CHE:
C.3. SUN SHADE SAILES / BẠT CHE CÁNH BUỒM:
   - Rectangular shade sail / Bạt cánh buồm chữ nhật.
   - Square shade sail / Bạt cánh buồm vuông
  - Triangle shade sail / Bạt cánh buồm tam giác.
   - Others / khác.
C.4. ARCHITECTURAL SHADES / BẠT CHE KIẾN TRÚC:
  - Shade for swimming pool / Bạt che hồ bơi.
  - Shade for play ground / Bạt che sân chơi.
  - Shade for car parking / Bạt che bãi đậu xe.
C.5. AWNING / MÁI CHE:
C.6. ROLLER BLIND & CUSTAINS / MÀN CỬA LƯỚI CUỐN & MÀN VẢI:
  - Indoor roller blind / Màn lưới cuốn trong nhà.
  - Outdoor roller blind / Màn lưới cuốn ngoài trời.
  - Printing roller blind / Màn lưới in.
  - Insect screen / Màn lưới chống muỗi.
  - Window blind accessories / Phụ tùng màn cửa.
  - Custain / Màn vải.